Etsitkö vaihtoehtoa perinteiselle linjasaneeraukselle?

Miksi valita huoltosopimus perinteisen viemäristön täyskorjausurakan sijaan


Kiinteistön viemäristö korjataan yleensä massiivisella täysremontilla, josta syntyy kiinteistön omistajalle sekä suuri kertakustannus että tulonmenetystä kiinteistön käytön keskeytymisen vuoksi. Usein myös korjataan asioita, joita ei todellisuudessa tarvitsisi korjata, jolloin syntyy turhien kustannusten lisäksi myös tarpeetonta ympäristörasitetta, kun käyttökelpoista materiaalia korvataan kesken elinkaaren.

Järkevämpi tapa hoitaa viemäristöä: Quattro Lining -huoltosopimus

Ratkaisu näihin haasteisiin on Quattro Liningin viemäristön huoltosopimusmalli, jossa kiinteistön käytettävyys on keskiössä: korjataan kartoituksen avulla saatavan tiedon pohjalta se, mitä on tarvetta korjata silloin, kun on järkevää korjata. Näin säästetään aikaa, kustannuksia ja ympäristöä, ja minimoidaan kiinteistön omistajille ja käyttäjille aiheutuvat haitat, kuten käyttökatkot.

Ota yhteyttä

Perinteinen viemäristön täyskorjausurakka

  • Suunnittelu ja työt hoidetaan kertarykäisyllä parin vuoden aikana, kun riittävä määrä kalliita ja akuutteja korjauksia johtaa päätökseen viemäristön uusimisesta.
  • Viemäristö uusitaan kokonaisuudessaan, ja usein korjataan myös asioita, joilla olisi vielä käyttöikää (viemäristön osia, kylpyhuoneita).
  • Kustannuksista suurin osa realisoituu täyskorjausurakan aikana.
  • Kiinteistön käytettävyys kärsii, koska urakka aiheuttaa katkoksia kiinteistön käytössä, ja sitä kautta korjauskustannusten lisäksi tulonmenetystä.

Quattro Lining -huoltosopimus

  • Kartoituksen avulla tehdään elinkaariarvio ja pitkän aikavälin huolto-/korjaussuunnitelma.
  • Kartoituksen yhteydessä korjataan se, mitä pitää akuutisti korjata.
  • Kartoituksen ja korjausten jälkeen huoltosopimuksen piiriin kuuluville viemäreille annetaan erillisen takuusitoumuksen mukainen 5 vuoden takuu. Takuuaikana takuun piirissä olevien viemäreiden korjaamisesta ei aiheudu tilaajalle korjauskuluja.
  • Korjaussuunnitelman mukaisesti korjataan esim. 20 vuoden aikajanalla osat, jotka kulloinkin korjausta tarvitsevat.
  • Liikekiinteistöissä käyttötarkoitukset voivat muuttua – vältytään hukkainvestoinneilta.
  • Korjaukset ja niiden kustannukset jaksottuvat suunnitelmallisesti, eikä kiinteistölle aiheudu käyttökatkoksia.

Viisi hyvää syytä valita viemäristön huoltosopimus


Kiinteistön omistajana sinulla on useita hyviä syitä valita Quattro Liningin viemäristön huoltosopimus.

Lue lisää

Huoltosopimuspaketinsisältö


Kartoitus, raportointi, suunnittelu, toteutus ja takuu. Huoltosopimuksen puitteissa homma toimii!

Lue lisää

Takuu


Annamme huoltosopimuksemme alaisille kartoituksille ja korjauksille viiden vuoden erillistakuun.

Lue lisää

Quattro-sukitusmenetelmä


Quattro-sukitusmenetelmä on VTT:n kokonaissertifioima – lattiakaivosta kunnalliseen viemäriin saakka.

Lue lisää