Muutokset kiinteistömarkkinalla edellyttävät uudenlaista ajattelua myös saneerausrintamalla.

Suomen kiinteistö- ja asuntomarkkinoilla tapahtuu muutoksia, joiden kokoluokka on ennennäkemätön. Iso osa rakennuskannasta on tulossa suurten korjaushankkeiden, kuten putkiremonttien, ikään. Samalla markkinat polarisoituvat, ja muuttotappioalueilla kiinteistöjen arvot ovat laskussa.

Liikekiinteistöpuolella puhuttaa erityisesti ylitarjonta: toimisto- ja liiketiloja on vapaana runsaasti myös kasvualueilla, ja kiinteistön omistajien on oltava valmiita investoimaan tilojensa käytettävyyteen ja muunneltavuuteen. Suuret saneeraukset tarkoittavat suuria investointeja, joille ei välttämättä saada vastinetta, jos kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu. Siksi esimerkiksi putkistoja halutaan remontoida tavoilla, jotka ovat luotettavia mutta kustannustehokkaita ja kohdennettavissa sinne, missä korjaustarve kulloinkin on.

Sukitukseen liittyy edelleen monia myyttejä

Quattro-yhtiöt hoitavat huoltosopimuksiinsa kuuluvat viemäristöjen korjaukset sertifioidulla Quattro-sukitusmenetelmällä, joka on paitsi nopea, myös kustannustehokas. Sukituksen kustannukset voivat olla jopa 70 % pienemmät kuin perinteisellä tavalla tehdyn viemärisaneerauksen.

”Sukitukseen liittyy edelleen monia myyttejä. Sukitettujen putkien kestävyyteen ei uskota, ja korjaustöiden laatua ja soveltuvuutta erilaisiin kohteisiin epäillään. Samaan aikaan keskustellaan kuitenkin myös perinteisten putkiremonttien laadusta, kun on käynyt ilmi, että uusien valurautaputkien kestävyys ei ole enää entisellä tasolla, ja että puutteellinen ammattitaito on aiheuttanut suuria kustannuksia väärin saneeratuissa kiinteistöissä”, työpäällikkö Mikko Möttönen kertoo.

Quattro-yhtiöt ovat työskennelleet pitkäjänteisesti sukitukseen liittyvien epäilysten hälventämiseksi: Quattro-sukitusmenetelmällä on VTT:n sertifikaatti, joka kattaa korjausmenetelmän asunnosta kunnalliseen viemäriin asti. Menetelmää on myös testattu käytännössä monentyyppisissä kohteissa, ja esimerkiksi liikekiinteistöissä sen edut ovat tulleet varsin selviksi.

”Palvelukiinteistöissä kuten hotelleissa käyttökatkot aiheuttavat merkittäviä tulonmenetyksiä, ja kiinteistöjen omistajan intressissä onkin käyttää korjausmenetelmää, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa kiinteistön arjessa. Vuokrattavissa asuin- ja liiketiloissa tulonmenetystä saadaan pienennettyä, koska tiloihin kohdistuva haitta on varsin lyhyt eikä poismuuttoa esimerkiksi tarvita”, Hukkanen valottaa.

Myös vakuutusyhtiöt kiinnostuneita

Finanssialan keskusliiton keräämän aineiston mukaan Suomessa tapahtuu vuosittain noin 37 000 vesivahinkoa, ja vahinkojen määrän on laskettu lisääntyvän mm. putkien ikääntymisen vuoksi noin 25 % vuodessa. Vesivahinkokorvaukset ovat siten merkittävä kuluerä vakuutusyhtiöille.

Huoltosopimusmallin alaisissa kiinteistöissä akuuttien vesivahinkojen riski saadaan laskemaan jatkuvan seurannan ansiosta. Kun kiinteistö välttyy kalliilta akuuttikorjauksilta, on yhtälö edullinen myös vakuutusyhtiölle. Alalla onkin herännyt kiinnostusta tuoda huoltosopimusmalli osaksi vakuutustoimintaa: yhtiöihin, joissa huoltosopimus on voimassa, voidaan kenties jatkossa soveltaa normaalia alempia omavastuuosuuksia taikka vakuutusmaksuja.

Hukkasen mielestä toimialan kehittyminen tähän suuntaan on kaikkien etu. ”Keskustelut vakuutusyhtiöiden kanssa ovat käynnissä, ja kiinnostus huoltosopimusmalliamme kohtaan on virinnyt monella suunnalla. Uskomme tekemiseemme ja siihen, että olemme luomassa alalle uutta tapaa toimia. Remonttien ostaminen palveluna on nykyaikaa, ja tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia kaikille asianosaisille”.

_ _ _

Lisää aiheesta:

Valurautaiset viemäriputket hajoavat liian aikaisin
https://www.rakennuslehti.fi/2019/12/valurautaiset-viemariputket-hajoavat-liian-aikaisin/ Rakennuslehti 2.12.2019

Viemärin sukitus on minuuttipeliä
https://www.rakennuslehti.fi/2019/09/viemarin-sukitus-on-minuuttipelia/ Rakennuslehti 6.9.2019

Finanssialan keskusliitto: Putkivuodot
http://www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/Sivut/Vuoto.aspx