Vastuullista viemärin huoltoa


Tavoitteenamme on pitkäjänteinen, elinkaariedullinen, ympäristöystävällinen ja kiinteistön käytön huomioon ottava yhteistyö asiakkaidemme kanssa.

Quattro Lining Oy on kotimainen yhtiö, joka on tehnyt pitkäjänteisesti työtä kohti kustannustehokkasta ja vastuullisempaa kiinteistöjen viemäristöjen elinkaaren optimointia.

Käytämme Boldan In-House Lining Systems -sukitusmenetelmää viemärisaneerauksissa ja toteutamme liikekiinteistöjen sekä asuinrakennusten viemärikuvauksia.

Moderni ja älykäs teknologia mahdollistaa pitkän tähtäimen suunnittelun. Meillä on kattava kokemus myös viemäristön huolto- ja korjaustöistä.

Toimimme koko Suomen alueella (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Lappi, Lounais-Suomi, Länsi- ja Sisä-Suomi sekä Pohjois-Suomi). Yrityksemme toimisto sijaitsee Espoossa.

Asiakkaitamme ovat mm. eläkevakuutus-, kiinteistösijoitus- sekä vuokra-asuntoyhtiöt. Asiakkuuksiimme kuuluu esimerkiksi Suomen kolme suurinta kiinteistöomistajatahoa. Lisäksi palvelemme asunto-osakeyhtiöpohjaisia asuinkiinteistöjä.

Ota yhteyttä

Arvomme

Tekemistämme ohjaavat vastuullisuus, älykkyys, taloudellisuus ja ekologisuus.

Vastuullisuus ja ekologisuus


Eurofinsin Quattro Liningille myöntämä sertifikaatti on todistus työmme laadusta. Sertifikaatti kattaa kaikki viemärien puhdistus- ja asennustyöt lattiakaivosta kunnalliseen viemäriin saakka. Lisäksi siihen sisältyy lopputuloksen tarkastaminen ja dokumentointi kameralla.

Kaikkea toimintaamme ohjaa ekologinen kestävyys, ilmastovaikutukset ja kestävän kehityksen periaatteet. Palveluissamme on johtoajatuksena hyödyntää taloteknisiä järjestelmiä niiden koko elinkaaren ajan. Pyrimme rakentamaan ennakoivan kunnossapidon malleja ja korjaamaan vain tarpeen mukaan. Näin uskomme, että pystymme omalta osaltamme vähentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormaa.

Turvallisuus


Laatusuunnitelmassamme otetaan huomioon myös työturvallisuuteen liittyvät asiat.

Sukitusmenetelmässä sukan kyllästämiseen käytetään epoksihartsia ja epoksin koveteainetta. Kummankin aineen luokituksesta on säädetty EU:n CLP-asetuksessa. Luokitukseen ei vaikuta aineen käytössä aiheuttama riski, vaan perusteina ovat kemikaalin sisäiset ominaisuudet. Noudatamme Työterveyslaitoksen ohjeistusta suojautumisesta tehostettuna.

Epoksointityö ei aiheuta vaaraa kiinteistön käyttäjille, koska Quattro Lining Oy huolehtii epoksointia sisältävien työvaiheitten ohjeistuksista ja määräyksistä.

Läpinäkyvyys


Läpinäkyvyys on meille tärkeää. Siksi dokumentoimme kaikki viemärityöt huolellisesti.

Asiakkaisiin päin kommunikoidaan aktiivisesti: käymme mm. läpi kartoituksen yhteydessä todetut korjaustarpeet asiakkaan kanssa ennen työhön ryhtymistä.

Sitoudumme antamiimme kustannusarvioihin, laskutamme työvoimakustannukset työnhallintajärjestelmästä ja materiaalit kulutuksen mukaisesti lisättynä yleiskustannuslisällä.