Vastuullista viemärin huoltoa


Tavoitteenamme on pitkäjänteinen, elinkaariedullinen, ympäristöystävällinen ja kiinteistön käytön huomioon ottava yhteistyö asiakkaidemme kanssa.

Quattro Lining Oy on kotimainen, vastuullinen ja vakavarainen yhtiö, joka on tehnyt pitkäjänteisesti työtä Boldan In-House Lining Systemsin parissa.

Toteutamme liikekiinteistöjen ja asuinrakennusten viemärikuvauksia sekä viemärisaneerauksia täyssukitusmenetelmällä. Meillä on kattava kokemus myös urakointihankkeista.

 

Tytäryhtiömme QL Protection Oy keskittyy kuukausiveloitusperusteiseen viemäristöjen huolto- ja saneeraustoimintaan.

Yrityksemme toimipaikat sijaitsevat Helsingissä ja Joensuussa. Toimimme pääsääntöisesti Etelä-, Keski- ja Itä-Suomen alueella, mutta palvelemme kysynnän mukaan koko maassa.

Ota yhteyttä

Arvomme

Tekemistämme ohjaavat vastuullisuus, älykkyys, taloudellisuus ja ekologisuus.

Vastuullisuus ja ekologisuus


Eurofinsin Quattro Liningille myöntämä sertifikaatti on todistus työmme laadusta. Sertifikaatti kattaa kaikki viemärien puhdistus- ja asennustyöt lattiakaivosta kunnalliseen viemäriin saakka. Lisäksi siihen sisältyy lopputuloksen tarkastaminen ja dokumentointi kameralla.

 

Kaikkea toimintaamme ohjaa sen ekologinen kestävyys, ilmastovaikutukset ja kestävän kehityksen periaatteet. Palveluissamme on johtoajatuksena hyödyntää taloteknisiä järjestelmiä niiden koko elinkaaren ajan. Pyrimme rakentamaan ennakoivan kunnossapidon malleja ja korjaamaan vain tarpeen mukaan. Näin uskomme että pystymme omalta osaltamme vähentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormaa.

Turvallisuus


Laatusuunnitelmassamme otetaan huomioon myös työturvallisuuteen liittyvät asiat.

Sukitusmenetelmässä sukan kyllästämiseen käytetään epoksihartsia ja epoksin koveteainetta. Kummankin aineen luokituksesta on säädetty EU:n CLP-asetuksessa. Luokitukseen ei vaikuta aineen käytössä aiheuttama riski, vaan perusteina ovat kemikaalin sisäiset ominaisuudet. Noudatamme Työterveyslaitoksen ohjeistusta suojautumisesta tehostettuna.

Epoksointityö ei aiheuta vaaraa kiinteistön käyttäjille, koska Quattro Lining Oy huolehtii epoksointia sisältävien työvaiheitten ohjeistuksista ja määräyksistä.

Läpinäkyvyys


Läpinäkyvyys on meille tärkeää. Siksi dokumentoimme kaikki viemärityöt huolellisesti.

Asiakkaisiin päin kommunikoidaan aktiivisesti: käymme mm. läpi kartoituksen yhteydessä todetut korjaustarpeet asiakkaan kanssa ennen työhön ryhtymistä.

Sitoudumme antamiimme kustannusarvioihin, laskutamme työvoimakustannukset työnhallintajärjestelmästä ja materiaalit kulutuksen mukaisesti lisättynä yleiskustannuslisällä.