Kiinteistöjen korjausvelka kasvaa: Quattro Liningin ratkaisut viemäreiden elinkaaren optimointiin

Kiinteistöjen korjausvelka on kasvanut vuosittain huolestuttavaa tahtia. Korjausvelka, joka käsittää kiinteistöjen huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät työt, on noussut jopa 8 miljardiin euroon. Korjausvelkaan liittyvät työt voivat pitkällä aikavälillä johtaa vakaviin ongelmiin niin kiinteistön omistajille kuin asukkaillekin. Pelkästään viemäreiden osuus tästä on noin 1,5 miljardia. Quattro Liningin vastuullinen ja kustannustehokas tapa suunnitella ja toteuttaa viemäristösaneeraus on osaltaan estämässä korjausvelan kasvua.

Korjausvelka – mistä on kyse?

Kiinteistöjen korjausvelka on kertynyt huoltoa ja kunnossapitoa vaativista töistä, jotka on laiminlyöty vuosien varrella. Tätä voi kasaantua niin asunto-osakeyhtiöille, vuokranantajille kuin yksityisillekin kiinteistön omistajille. Ongelmana on, että mitä pidempään korjausvelkaa lykätään, sitä kalliimmaksi ja vaativammaksi itse korjaukset muodostuvat. Korjausrakentamisen kysyntä kasvaa nopeammin kuin tarjonta, joten putkiremonttien hinnat ovat olleet nousussa koko maassa.

Viemärit – kiinteistön toiminnan kannalta elintärkeä osa

Yksi kiinteistöjen korjausvelan osa-alueista on viemärijärjestelmä. Viemärit ovat kiinteistön toiminnan kannalta elintärkeä osa, mutta jäävät usein huomioimatta, kunnes ongelmat alkavat oireilla. Viemäriputket voivat ruostua, halkeilla tai tukkeutua, ja tämä voi johtaa paitsi hajuhaittoihin myös vakaviin vesivahinkoihin ja terveysongelmiin.

Quattro Liningin PTS-palvelu tarjoaa kestävän, taloudellisen ja ympäristöystävällisen tavan kartoittaa viemäristön kunto ja korjata viemärit. Perinteinen viemärien uusiminen voi olla kallista ja aikaavievä prosessi, mutta Quattro Liningin palvelut mahdollistavat putkiston elinkaaren hallinnan vastuullisesti ja modernia teknologiaa hyödyntäen. Korjaukset, mitä kartoituksissa ilmenee ovat oikea-aikaisia ja tarpeellisia. Näin minimoidaan riskit ja turhat työt.

PTS-palvelu – ennakoiva suunnittelu estää korjausvelan kasvun

Quattro Liningin ratkaisut pohjautuvat pitkän tähtäimen suunnitelmaan, jolloin korjaukset ovat tarveharkintaisia. Korjaukset jaksottuvat näin kustannuksiltaan ja vaikutuksiltaan useamman vuoden ajalle. PTS-palvelun avulla investoinnit muutetaan käytettävyydeksi. Kun kuntokartoitus ja korjaussuunnitelma tehdään huolella, niin korjaukset ovat myös vastuullisempia, sillä korjataan vain se, mitä tarvitsee korjata. Näin korjausvelan kasvu hidastuu ja samalla varmistetaan, että kiinteistöt pysyvät viemäristön osalta turvallisina ja terveellisinä paikkoina.

Laske alustava hinta-arvio kuntokartoitukselle >>