Kuntien kiinteistöt: kuntalaisten yhteinen omaisuus

Suomessa on 309 kuntaa, jotka omistavat yhteensä jopa 66 000 eri kiinteistöä. Tähän lukuun eivät sisälly kuntien vuokrataloyhtiöiden kiinteistöt, jotka ovat yhtiöitettyjä, mutta silti kuntaorganisaatioiden omistuksessa. Kuntien kiinteistöomaisuutta voidaan jokseenkin pitää kuntalaisten yhteisenä omaisuutena, ja siksi hankinnat näiden organisaatioiden nimissä ovat hyvin tarkasti säädeltyjä. Tämä on luonnollisesti hyvä asia, kun on kyse ns. julkisesta omaisuudesta.

Kuntien niukkojen resurssien optimointi

Kuntien ensisijaisena tehtävänä ei ole suoranainen kiinteistösijoitustoiminta, vaan niiden lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen palveluiden tuottamisessa. Palvelujen tuottamiseen tarvittavien tilojen kustannustehokas ja järkevä ylläpito on siksi äärimmäisen tärkeää. Olemme saaneet lukea mediasta, että monien kuntien taloudet eivät ole tällä hetkellä kovin hyvällä tolalla, ja luonnollisesti kuntaliitoksilla yms. pyritäänkin löytämään säästöjä kokonaiskustannuksista. Kun kuntien, kuten kaikkien muidenkin kiinteistöjen elinkaari Suomessa, alkaa olla monin paikoin päivitystarpeessa, kasvaa kustannuserä merkittävästi vielä pitkänkin aikaa.

Kun resursseja on niukasti, kiinteistöjen kunnossapito tulisi optimoida siten, että se kuormittaisi mahdollisimman vähän kuntien taloutta. Näin resurssit pystyttäisiin kohdentaa kuntien palvelujen tuottamiseen, joka on niiden pääasiallinen tehtävä. Muuttotappiollisten kuntien vähäisempi tarve palveluille tulee luonnollisesti vaikuttamaan tähän, mutta kysymys kuuluu, väheneekö väestö yhtä nopeasti suhteessa palveluja tuottavien kiinteistöjen ikääntymiseen?

Taloteknisen järjestelmän elinkaaren jatkaminen riskittä

Quattro Lining Oy pyrkii kantamaan kortensa kekoon näissä talkoissa. Kun yhden taloteknisen järjestelmän elinkaarta voidaan jatkaa turvallisesti ja korjata se vasta, kun se on ehdottoman välttämätöntä, kustannukset pienenevät nykyhetkessä ja jakautuvat pidemmälle ajalle riskittömämmin. Näin rahoitustarve pienenee sekä kohdistuu siihen hetkeen, kun se on absoluuttisen tarpeellista. Voisi siis ajatella, että tämäkin kortti kannattaa katsoa, kun kiinteistöjen ylläpidossa haetaan säästöjä, jotta käytettävyyttä voidaan ylläpitää. Kuntien kiinteistömassat ovat suuria ja kustannukset merkittäviä, joten pienistä säästöistä muodostuu merkittäviä kokonaishyötyjä.

Toinen suoraviivaisempi ratkaisu on tietenkin ajaa puskutraktorilla nurin sellaiset kiinteistöt, joissa korjausvelan kustannus on muodostunut liian suureksi. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan ole ainakaan ympäristövaikutusten optimoinnin ja ekologisen toiminnan osalta kestävin vaihtoehto.

Kaikki tähtää pitkäjänteisyyteen ja kustannustehokkaaseen ylläpitoon

Nämä ajatukset ovat toki vain yksittäisen toimitusjohtajan näkemyksiä, joka yrittää myydä edustamansa yrityksen palveluja. Kaikki tämä kuitenkin tähtää toiminnan optimointiin järkevin keinoin sekä kustannustehokkuuteen.  Me Quattro Liningilla olemme sitoutuneet tukemaan kuntia näissä haasteissa ja tarjoamaan ratkaisuja viemärien PTS-palveluun, jotka edistävät kuntien kiinteistöjen pitkäjänteistä ja kustannustehokasta ylläpitoa.