Mikä ihmeen PTS-palvelu?

PTS-termi tai PTS-palvelu on varmasti tuttu ainakin rakennusalan ammattilaisille ja taloyhtiöille, sillä vuodesta 2010 voimassa ollut asunto-osakeyhtiölaki edellyttää taloyhtiön hallitukselta esitystä yhtiökokoukselle tulevista remonttitarpeista, eli kunnossapitotarveselvityksen laatimista. Kuntoarvion avulla hallitus ja taloyhtiö voivat suunnitella tulevat korjausprojektit ja määrittää niille budjetit esimerkiksi seuraavalle vuosikymmenelle. Tätä kutsutaan pitkän tähtäimen suunnitelmaksi.

PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma on kokonaisuus, joka ohjaa kiinteistön kunnossapitoa. Ideaalitilanteessa se antaa selkeän aikataulu-, laatu- ja kustannusarvion tuleville huoltotoimenpiteille. Kyse on suunnitelmasta korjausten ajoittamiseen, niiden kiireellisyydestä sekä kustannuksista.

Miksi PTS-palvelua tarvitaan? Vastaus on yksinkertainen: hallittu ja suunnitelmallinen kunnossapito. Taloyhtiö saa työkalun, joka auttaa ennakoimaan tulevat remontit ja ajoittamaan ne järkevästi. Tämä ei vain säästä rahaa, vaan myös vaivaa ja aikaa.

Viemäreiden kunto on merkittävä osa kiinteistön kunnossapitoa, ja PTS-palvelusta hyödytään myös niiden korjaustarpeita kartoittaessa. Quattro Lining tarjoaa kartoituksia, joissa viemärin korjaustarpeet ja kustannukset seuraavalle viidelle vuodelle havainnollistetaan Planahead-ohjelmiston avulla. Kiinteistön viemäreiden kunnossapitoa on mahdollista johtaa tiedolla ja tehdä päätöksiä perustuen tarkkaan analysoituun tietoon siitä milloin resursseja ja kustannuksia kohdennetaan. Planahead mahdollistaa, että tämä kohdennusajankohta on oikea

Quattro Liningin PTS-palvelun hyödyt:

  1. Tiedon hallinta: Kaikki viemäreiden kuntoon liittyvät tiedot, raportit ja suunnitelmat löytyvät keskitetysti yhdestä paikassa, Planahead -ohjelmistosta.
  2. Riskienhallinta: Yllättävien ja kalliiden kuluerien vähentäminen tarkan elinkaariarvion ja PTS:n avulla.
  3. Ennakointi: PTS-palvelu auttaa arvioimaan viemäristön vuosittaiset ylläpito- ja korjauskustannukset ja helpottaen kiinteistön tuottoprosentin määrittelyä.

Viemäristön PTS-palvelu on investointi kiinteistön tulevaisuuteen. Se ei ainoastaan auta säilyttämään rakennuksen arvoa, vaan myös varmistaa, että jokainen korjaus ja huoltotoimenpide tehdään ajallaan ja kustannustehokkaasti.