Viisi syytä taloyhtiölle valita Quattro Lining kumppanikseen

1. Taloyhtiö valitsee kustannustehokkaan tavan ylläpitää viemärit käyttökunnossa

Taloyhtiö, joka hyödyntää Quattro Liningin PTS-palvelua, korjaa oikea-aikaisesti vain se mitä pitää korjata. Näin ei ylikorjata, eikä aiheuteta turhia kustannuksia. Rahoitustarve on pienempi ja jos vakuusarvo on alentunut, niin Quattro Liningin menettelyn avulla kaikkea ei korjata kerralla lainarahoituksen turvin vaan kustannukset jakaantuvat pidemmälle aikavälille. Tämä mahdollistaa kustannuksiin varautumisen sekä budjetoinnin. Seuraavien vuosien korjauksien rahoitusta voidaan kerätä esimerkiksi korotetulla yhtiövastikkeella. Tämä mahdollistuu, kun kustannukset ovat tiedossa ja ne pysyvät huomattavasti maltillisimpina kuin kokonaiskorjaus lisättynä rahoituslaitosten rapsakoilla koroilla.

2. Tiedolla johtaminen mahdollistuu taloteknisen järjestelmän osalta

Kun korjaustarve on selvitetty QL:n viemäreiden PTS-palvelulla, mahdollistuu kustannusten ja korjausten aikatauluttamisen viidelle vuodelle. Kun on tietoa korjaustarpeesta, niin myös riskien hallinta mahdollistuu. On siis olemassa vaihtoehto sille, että viemärivahinko pitää ensin kärsiä ja sen jälkeen tehdä korjaukset adhoc-toimenpiteinä kiirekustannuksilla maustettuna. Tämän jälkeen joudutaan vielä usein tekemään pattitilanteessa päätös korjauksista ilman mahdollisuutta valita parempaa ajankohtaa esim. rahoituksen suhteen tai mahdollisten muiden taloyhtiötä rasittavien vastuiden ajankohdan optimoimista. QL:n PTS-palvelulla pyritään välttämään nämä tilanteet ja antamaan aikaa reagoida tilanteeseen sekä mahdollistaa paras mahdollinen ajankohta toimenpiteille. ”Pakko on paras muusa” -tilannetta pyritään siis QL:n palvelun avulla välttämään.

3. Korjaukset ovat mahdollisimman vähän asukkaita kuormittavia

Kun korjaustarpeet ovat tiedossa ja tiedolla johtaminen on mahdollistettu, niin korjaukset pystytään toteuttamaan mahdollisimman lyhytkestoisina ja vähän taloyhtiön asukkaita kuormittavana. Jos korjaukset jouduttaisiin tekemään kun vahinko on jo sattunut, niin niiden kesto usein pitänee ja kuormittavuus kasvaa.

4. Taloyhtiön tekninen arvo kehittyy

Taloyhtiön tekninen arvo kehittyy ja jokaista nurkkaa ei välttämättä tarvitse lainoittaa viemäreiden aiheuttamien kustannuksien vuoksi, eli vakuuksia on käytettävissä muiden taloyhtiön korjaustarpeiden kattamiseen, kun hyödynnetään QL:n PTS-palvelua viemäreiden osalta. Viemäreillä ei ole kosmeettista arvoa ja tämä tarkoittaa sitä, että harva meistä katselee viemäreitä työnsä ulkopuolella ja riittää kun ne toimivat ja täyttävät tehtävänsä.

5. Taloyhtiöllä on mahdollisuus toimia korjauksien osalta mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavasti

Taloteknisen järjestelmän korjauksien osalta taloyhtiöille mahdollistuu toiminta niin, että ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän. Kun QL:n PTS-palvelun tuottamaa korjaussuunnitelmaa noudatetaan, niin johtoajatuksena on vaiheistaa korjaukset juuri oikeaan hetkeen ja tehdä korjaustoimenpiteitä vain niihin viemäriosuuksiin, jotka sitä kulloinkin tarvitsevat. Tällöin viemäriosuudet käytetään elinkaarensa loppuun. Näin voidaan menetellä, kun tiedetään, mitä milloinkin pitää tehdä. Toisena vaihtoehtona on korjata kaikki kerralla ja se ei ekologisestikaan tunnu järkevältä, jos käyttöikää olisi vielä jäljellä.

Tähän on listattu argumentti ja järkiperuste poikineen miten taloyhtiö hyötyy valitsemalla QL:n PTS -palvelun. Kehitys kehittyy ja koko ajan löytyy järkevämpiä tapoja tehdä asioita. Meidän ja asiakkaidemme mielestä tämä on yksi sellaisista.

Tutustu palveluihimme >>

Ota yhteyttä >>