Mistä PTS-palvelun hinta muodostuu?

Kun asiakas päättää tilata Quattro Lining Oy:n tarjoaman PTS-palvelun, ensimmäinen askel on viemäristön kunnon määrittäminen, joka antaa arvion PTS-palvelun hinnalle. Tämä tehdään helposti käyttämällä QL:n verkkosivuilta löytyvää laskuria. Laskurin avulla voit arvioida palvelun kustannukset omalle kiinteistöllesi.

Hintalaskuri käynnistää prosessin

Hinta määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, kerrosneliömetrien ja sijainnin perusteella. Kunkin kiinteistötyypin kerrosneliöhinta on laskettu kahdentoista vuoden aikana kerätyn datan perusteella, joista olemme muodostaneet keskiarvot.

Kiinteistötyypin kerrosneliöhintaan vaikuttavat seuraavat tekijät:

  1. Vesipisteiden määrä suhteessa neliömetreihin
  2. Viemärimetrimäärä suhteessa neliömetreihin
  3. Etäisyys lähimpään QL:n toimipisteeseen
  4. Työhön käytettävän ajan keskiarvo suhteessa neliömetreihin

Nämä tekijät muodostavat lopullisen hinnan kerrosneliömetrille, joka kerrotaan kiinteistön kokonaiskerrosneliömäärällä.

PTS-operaattori tekee viemäristön kuvaukset

Kun valveutunut, fiksu, kustannustietoinen ja ympäristöstään välittävä asiakas on tilannut laskuria hyödyntäen QL:n PTS-palvelun, niin seuraavaksi PTS-operaattorimme tulee sovitusti paikalle ja aloittaa viemäristön kuvauksen.  Operaattori käy läpi kaikki pystyviemärit, vaakaviemärit, runkoviemärit ja sadevesiviemärit. Mahdolliset poikkeamat dokumentoidaan poikkeamalomakkeeseen. Lomakkeeseen kirjataan mm.:

  • Kuntoluokka, joka määrittyy raja-arvojen perusteella
  • Poikkeaman syy
  • Korjaustapa
  • Korjaukseen käytettävät materiaalit
  • Korjauksen käytettävä aika
  • Korjauksen aikainen vaikutusalue

Tämä tieto siirtyy määrämuotoisena ja konelukukelpoisena rajapintoja hyödyntäen korjaussuunnitelmaan:

planahead korjaussuunnitelma

Planahead-palvelu tuottaa korjaussuunnitelman

Seuraavaksi aikaansa seuraava, älykäs ja paremman maailman jälkipolvilleen jättävä asiakas saa Planahead-palvelustamme korjaussuunnitelman, jonka avulla hän voi budjetoida viemäröinnin aiheuttamat kustannukset tuleville vuosille. Näin varautuminen tuleviin ylläpitokustannuksiin onnistuu ja riskienhallinta mahdollistuu.

Korjaussuunnitelma otetaan toteutukseen

Tämän jälkeen rationaalisesti sekä loogisesti toimiva asiakas toteuttaa korjaussuunnitelmaa ja tilaa kulloinkin ennalta tiedossa olevat korjaustyöt Quattro Lining Oy:ltä ja maailma on taas hivenen parempi sekä riskittömämpi paikka.

Oletko sinä tämä asiakas?

Aloita testaamalla hintalaskuariamme tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme!