Modernin teknologian ja vastuullisuuden edistäjät: Kuitunen ja Zeitlin Quattro Liningin hallituksessa

Jo yli kymmenen vuoden ajan toiminut kotimainen Quattro Lining on viime vuosien aikana kehittänyt toimintaansa palvelemaan entistä tehokkaammin kiinteistöjä tarjoamalla älykkäitä teknologisia ratkaisuja viemäristöjen korjauksen pitkän tähtäimen suunnitteluun. Planahead-ohjelmisto mahdollistaa tarveharkintaisen korjauksen.

Kehityskaaren myötä hallitukseen on onnistuttu saamaan suomalaisen yrityskentän asiantuntijoita, jotka myös itse uskovat modernin teknologian ja vastuullisuuden tuomiin mahdollisuuksiin. Quattro Liningin hallituksen puheenjohtajana toimii Mikko Kuitunen ja hallituksen jäsenenä Peter Zeitlin. Kuitunen on lisäksi yhtiön merkittävä omistaja.

Uudet innovaatiot ja kestävä kehitys avainasemassa yhteistyössä

Kun puhutaan työstä paremman tulevaisuuden eteen, Mikko Kuitusen nimi nousee usein esille. Hänet tunnetaan erityisesti useaan kertaan Suomen parhaaksi työpaikaksi valitun Vincitin perustajana. Vincitin liikevaihto on jo sadan miljoonan euron tasolla ja työntekijöitä on yli 700. Palkintoja johtamisesta sekä kasvusta Vincitille on Suomen lisäksi kertynyt muualta Euroopasta sekä USA:sta. Nykyisin Kuitunen toimii eri hallitusrooleissa, neuvonantajana sekä sijoittajana kasvuyhtiöissä.

Kuitusen työskentelyssä korostuvat paremman huomisen mahdollistaminen, vastuullinen johtaminen sekä kiertotalouden edistäminen. Vahva halu tukea uusia innovaatioita ja kestävää kehitystä osana liiketoimintaa ovat merkittäviä tekijöitä Kuitusen ja Quattro Liningin yhteistyössä. Quattro Lining Oy:n hallituksen puheenjohtajana Kuitunen tuo organisaatioon näkemyksellisyyttä sekä kasvuhakuisuutta.

Mikko Kuitunen toteaa:

”Quattro Lining toimii erittäin kiinnostavassa markkinassa, jossa on huomattavasti potentiaalia uudenlaiselle tavalle toimia. Yhtiön ratkaisun avulla massiiviset kertaluontoiset putkiremontit voidaan unohtaa ja pitää kiinteistön putkistot kunnossa hallitusti ja tarvelähtöisesti. Tämä auttaa korjaamaan kasvavaa korjausvelkaa ja pitämään kustannukset aisoissa ennustettavalla tasolla. Uskon, että Quattro Lining on kasvupolkunsa alkumetreillä ja siksi oli helppo päätös lähteä siihen sekä merkittäväksi osakkaaksi että hallituksen puheenjohtajaksi.”

Quattro Liningin hallitus: Mikko Kuitunen

Kokemusta ja osaamista eri toimialoilta

Kuitusen lisäksi Quattro Liningin hallituksen jäsenenä toimii strategisen ajattelun moniosaaja, tuotantotalouden diplomi-insinööri Peter Zeitlin. Zeitlinin työhistoria kertoo kokemuksesta sekä syvällisestä osaamisesta monipuolisesti eri toimialoilta. Aiemmat työkokemukset lukuisista kansainvälisistä pörssiyrityksistä sekä nykyinen rooli Nokialla heijastavat hänen monipuolista taustaansa yritysmaailmasta.

Zeitlin tuo hallitustyöhön arvokasta osaamistaan eri toimialoilta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Zeitlin ja Quattro Lining jakavat yhdessä vahvan vision kehittää ja edistää älykkäiden palveluiden ja pitkän tähtäimen suunnittelun roolia osana kiinteistöjen korjausvelan minimoimista.

Quattro Liningin hallitus: Peter Zeitlin

Yhteiset tavoitteet Quattro Liningin hallituksessa

Kuitunen ja Zeitlin ovat tuoneet mukanaan Quattro Liningin toimintaan näkökulmia ja kokemusta, luoden omalta osaltaan vahvan pohjan yrityksen kehittymiselle. Quattro Liningin tavoitteena on pitkäjänteinen, elinkaariedullinen, ympäristöystävällinen ja kiinteistön käytön huomioon ottava yhteistyö asiakkaiden kanssa. Kaikkea yrityksen tekemistä ohjaavat yhdessä määritellyt arvot eli vastuullisuus, älykkyys, taloudellisuus ja ekologisuus. Kun kiinteistöjen viemäristöjä korjataan tarvelähtöisesti kustannusten ennustettavuus paranee ja korjausvelka pysyy paremmin hallinnassa.