Mihin PTS-palvelun ekologisuus perustuu?

Viemärihuolto voi olla samanaikaisesti kustannustehokasta, mutta myös ekologisempaa. Quattro Liningin Planahead-ohjelmiston avulla voidaan analysoida viemärin kunto ja elinkaari, jonka avulla korjaustarpeet saadaan optimoitua. Tähän perustuu PTS-palvelun ekologisuus, mutta mitä sillä tosiasiassa tarkoitetaan? 

 

Vältä turhat korjaukset

Otetaan käsittelyyn hyvinkin yksinkertainen esimerkki: Planahead-ohjelmiston tuottama elinkaarianalyysi osoittaa, että kiinteistön viemäreistä vain 45 % vaatii korjaustoimenpiteitä seuraavan viiden vuoden seurantajaksolla. Tällöin 55 % viemäreistä ei aiheuta seurantajaksolla mitään toimenpiteitä. Mikäli analyysia ei olisi tehty, niin korjaustarpeeksi olisi tulkittu 100 %. Näin ympäristövaikutukset vähenevät, kun turhia korjauksia ei tehdä.

Kun tässä esimerkissä käytetty 45 % korjaustarve jyvitetään tarveharkintaisesti viidelle vuodelle, niin vuosikohtainen ympäristövaikutus on enää vain viidesosa tästä 45 %:sta. Aika vähän siis, jos verrataan siihen, että kaikki korjaukset tehtäisiin vuoden sisään ilman suunnittelua. Tähän perustuu QL:n PTS-palvelun ekologisuus kiinteistön korjausten hallinnoinnissa. Erittäin simppeliä matematiikka tähän asti.

 

Mikä on viemärin arvo?

Koska kiinteistöjen viemäriverkosto ei ole paineistettu, niin viemärin eri osat vanhenevat eri aikoihin. Tämä tarkoittaa, että samaan aikaan asennetut viemärit vanhenevat eriaikaisesti. Eli osa viemäreistä voi jo vuotaa rakenteisiin, kun samanaikaisesti osalla on vielä jopa 40 vuotta elinkaarta jäljellä. Miksi siis kohdistaa yhtään resursseja siihen osioon, jolla on vielä kymmeniä vuosia elinkaarta jäljellä? Viemäreiden ainoa arvo on, että se toimittaa tuotteet, eikä vuoda matkalla ilman minkäänlaista kosmeettista arvoa. Viemärien eriaikainen vanheneminen tekee PTS-palvelusta erityisen hyödyllisen, sillä oikea aikaisten korjausten hyötyä ei voida saavuttaa ilman analyysia.

PTS-palvelun ekologisuus ja siitä saatavat hyödyt eivät rajoitu vain korjaustarpeen optimointiin. Kun korjaukset ovat tiedossa etukäteen, niin vältytään turhilta materiaalihankinnoilta, kuljetuksilta ja purkujätesiirroilta. Tarpeelliset toimenpiteetkin jaksottuvat jälleen viidelle vuodelle. Kun jaksotetuissa siirtymissä käytetään vielä vähiten ilmastoa ja ympäristöä kuormittavia muotoja, niin päästään jo aika merkittävään nettovaikutukseen.

 

Planahead-ohjelmisto kehittyy jatkuvasti

Planahead-ohjelmiston seuraava kehitysvaihe tuo mukanaan myös taksonomian ja korjauskohtaisen hiilijalanjälkikertymän. Tämä mahdollistaa vaikutusluokan entistä tarkemman optimoinnin ja mahdollistaa kiinteistön vastuullisuusraportoinnin hiilijalanjäljen vuositavoitteet. Kun tietoa on saatavilla, niin mahdollisuus vaikuttaa asioihin mahdollistuu merkittävästi. QL:n PTS-palvelun ekologisuus ja siitä saatavat hyödyt tarjoavat tämän mahdollisuuden.

Sama yksinkertainen kaava pätee ekologisuuden lisäksi myös kustannuksiin. Aika helpolla matematiikalla laskettuna tämä ajatus on hyvinkin järkeenkäyvä.

Tutustu PTS-palveluumme sekä Planahead-ohjelmistoon >>