Taloyhtiöiden korjausvelka ja viemärien PTS-palvelun mahdollistamat ratkaisut

Viime aikoina mediassa on puhuttu paljon taloyhtiöiden korjausvelasta ja sen kasautumisesta. Monet taloyhtiöt kohtaavat haasteita rahoituksen saamisessa remontteihin, ja tämä pattitilanne voi johtaa kiinteistöjen arvon laskuun entisestään, jos välttämättömiä korjauksia ei saada tämän takia tehtyä.

Taloyhtiöiden rahoitushaasteet

Taloyhtiöillä voi olla hankaluuksia saada tarvitsemaansa rahoitusta remontteihin. Korkeat korot ja suuret kustannukset aiheuttavat haasteita ja taloyhtiöiden reaali- tai markkina-arvo ei välttämättä riitä vakuudeksi lainalle. Tämä luo pattitilanteen, jossa korjausta ei voida tehdä, ja kiinteistön arvo jatkaa laskuaan. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa kiinteistöä ei enää kannata korjata, vaan harkitaan sen purkamista.

Muuttotappiolliset kunnat

Erityisen akuutisti ongelma ilmenee muuttotappiollisissa kunnissa, joissa asuntojen arvot ovat laskeneet merkittävästi. Korjausvelkaa ei ole voitu aina purkaa juuri vakuusongelman vuoksi, ja tämä asettaa omistajat vaikeaan tilanteeseen. Ihmiset, jotka ovat maksaneet asuntoa pankille vuosikymmeniä, saattavat nyt kohdata tilanteen, jossa asunnon arvo on jopa negatiivinen. Kysymys herää: menikö tämä oikein?

Vaiheittainen korjaus auttaa

Yksi mahdollinen ratkaisu ongelmaan on vaiheittainen korjaus, joka rahoitetaan yhtiövastikeperusteisesti. Tässä tapauksessa korjauksia tehdään sitä mukaa, kun tuloja kertyy, mikäli lainaa ei saada tai sen kalleus tekee siitä kannattamatonta. Tarkka korjaustarve selvitetään, ja korjaukset jaetaan niiden kriittisyyden mukaisesti useille vuosille tulevaisuuteen. Näin meneteltynä kustannusten aiheuttama kuormitus osakkaille pysyy sietokyvyn rajoissa. Tähän Quattro Liningilta löytyykin ratkaisu viemärien PTS-palvelun muodossa.

Viemäreiden PTS-palvelu muuttaa investoinnit käytettävyydeksi

Monilla kiinteistöillä on käyttöarvoa kymmeniä vuosia ja ne palvelevat tarkoitustaan, eli tuovat käyttäjilleen katon päänpäälle, vaikka niillä ei varsinaista merkittävää taloudellista arvoa olisikaan. Tämä tietysti edellyttää, että kiinteistöt ovat asuttavassa tai käytettävässä kunnossa, jonka Quattro Lining Oy:n PTS-palvelu mahdollistaa viemäreiden osalta. Eli ajatellaan asiaa niin, että käytettävyys on se tavoite ja arvo, ei niinkään kiinteistön vakuusarvo. Toki, kiinteistön tekninen-arvo kehittyy ajan saatossa, kun sitä korjataan suunnitelmallisesti. Muutetaan siis tällä ajatuksella investoinnit käytettävyydeksi.

Taloyhtiöiden korjausvelka on todellinen haaste. Quattro Liningin viemäreiden PTS-palvelu antaa esimakua siitä, miten tätä mallia voidaan soveltaa muihinkin kiinteistön korjaustarpeisiin. On tärkeää löytää kestäviä ratkaisuja, jotta kiinteistöt voivat säilyttää käyttöarvonsa ja omistajat voivat turvata sijoituksensa tulevaisuuteen. Puhuttamattakaan korjausten hiilijalanjäljestä ja tämän toimintatavan ekologisuudesta, josta kuulet lisää seuraavissa blogikirjoituksissamme!

Laske alustava hinta-arvio kuntokartoitukselle >>

Antti Hukkanen

Antti Hukkanen
Toimitusjohtaja, Quattro Lining Oy
Puh. 040 903 1388
antti.hukkanen@quattrolining.fi